One-stop services, worth of entrustment

Инструмент и апарати

ГЛАВЕН-БАНЕР1.jpg
•главни/помошни моторни комплети и резервни делови
 • •турбополначи
 • •сепаратори за масло
 • •воздушни компресори
 • •плочен разменувач на топлина
 • • пумпи за вода
 • •клима уреди
 • •обезбедување фрижидери
 • •котли
 • •машини на палубата
 • •навигациска опрема
 • •морски алатки
 • •материјал
 • •Инструмент и апарати